You are currently viewing MAART TERUGBLIK ACTIVITEITEN

MAART TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Op 16 maart gaf gynaecoloog dr. M. Versluis de inspirerende Masterclass Gynaecologie in de Tropen. Deze masterclass stond in het teken van chirurgische en obstetrische aandoeningen die het meest voorkomen in lage-inkomenslanden en grote impact hebben op de individuele gezondheid. Dr. M. Versluis is betrokken bij CapaCare en het uitvoeren van hun chirurgisch trainingsprogramma in Sierra Leone. Dit programma is opgericht om het significante tekort aan chirurgen en andere gezondheidswerkers aan te pakken. Het chirurgisch trainingsprogramma focust op “task-shifting” en “task-sharing” waardoor chirurgische taken kunnen worden uitgevoerd door gekwalificeerde gezondheidswerkers die niet arts zijn. Dr. M. Versluis gaf een duidelijk en indrukwekkend beeld van zijn werk in Sierra Leone door middel van foto’s, filmpjes en drie patiënt casussen.
Op 23 maart vond de Masterclass Dag van een A(N)IOS Chirurgie plaats. Oprichters van VCMS Groningen en VCMS Nederland en ondertussen beiden AIOS Chirurgie, dr. J. van Praagh en drs. B. de Cort waren de sprekers van de avond. Zij vertelden over de oprichting van de vereniging en hun bewandelde pad naar uiteindelijk AIOS-heelkunde. Hun presentatie bevatte veel informatie over de taken van een A(N)IOS en hoe zij dit traject hebben ervaren. Aan het eind werden een aantal casussen besproken van de spoedeisende hulp. A en B trauma’s werden belicht en de opstelling van artsen aanwezig bij een spoedprocedure werd benoemd. Er was veel gelegenheid om vragen te stellen en de leden hebben middels de persoonlijke verhalen van twee artsen in opleiding tot chirurg een uniek beeld gekregen van wat A(N)IOS inhoudt en wat voor verantwoordelijkheden hierbij komen kijken.

Leave a Reply