You are currently viewing APRIL TERUGBLIK: WORKSHOP OK-ETIQUETTE EN MASTERCLASS LONGCHIRURGIE

APRIL TERUGBLIK: WORKSHOP OK-ETIQUETTE EN MASTERCLASS LONGCHIRURGIE

WORKSHOP OK-ETIQUETTE EN MASTERCLASS LONGCHIRURGIE

Op maandag 11 april vond de tweede workshop van het jaar plaats: OK-etiquette. OK-assistenten Rikke Straatman en Margriet Zuidwijk-Koning verwelkomden onze leden in twee groepen op twee OKs in het UMCG. Tijdens de workshop werd er verteld hoe steriel staan werkt en konden een paar studenten zelf een pak steriel aantrekken. De verschillende rollen als instrumenteerder, assisteerder en omloper van de OK-assistent werden belicht. Er was veel geleigenheid voor de leden om vragen te stellen over hun werk, ervaringen en instrumentaria. Aan het eind van elke shift vond er een quiz plaats waarbij de winnaars leuke sokken konden winnen voor in OK-klompen. Kort daarna op woensdag 13 april gaf dr. C van de Wauwer de interessante masterclass longchirurgie. Video-assisted thoracic surgery (VATS) lobectomie werd uitgebreid uitgelegd met daarbij ook veel beeldmateriaal. Indicaties en contra-indicaties voor VATS lobectomie en de verschillende types VATS (complete VATS en assisted VATS) werden besproken. De anterieure approach voor VATS lobectomie wordt toegepast in het UMCG. Met filmpjes en foto’s werd de anatomie voor iedereen wat duidelijker! Dr. C van de Wauwer vertelde over de operatietechniek en instrumenten die daarbij nodig zijn.  De voordelen van de VATS zijn onder andere minder pijn, betere longfunctie, kortere hospitalisatie, sneller herstel en de mogelijkheid om adjuvante chemotherapie te bieden. Dr. C van de Wauwer bracht haar enthousiasme voor haar vak over op de studenten! 

Leave a Reply